Бул кантип иштейт

OGP 2011-жылы демилгеленген. Ал өкмөттөрүн ачык-айкыныраак, отчет берип туруучу жана жарандардын алдында жопкерчиликтүү кылууну каалаган өлкө ичиндеги реформаторлорго эл аралык платформаны түзүп берүүнү көздөйт. Андан берки убакыт ичинде OGP катары 8 катышуучу өлкөдөн 75 өлкөгө жана 15 субулуттук өкмөткө чейин кеңейди. Бардык ушул өлкөлөрдө өкмөт менен жарандык коом тыгыз кызматташтыкта ачык өкмөттүн дымактуу реформаларын иштеп чыгып, жүзөгө ашырууда.

OGP өнөктөштүгүнө мүчө болуу үчүн өлкөлөр жогорку деңгээлдеги “Ачык өкмөт” Декларациясын кабыл алып, коомдук кеңешүүлөрдү өткөрүү менен иштелип чыккан иш-аракеттер планын берип, аны аткаруунун илгерилеши жөнүндө көз карандысыз отчет берип туруу милдеттенмесин мойнуна алышы керек.