“Ачык өкмөт” Декларациясы

OGP өнөктөштүгүнө мүчө болуу үчүн өлкөлөр “Ачык өкмөт” Декларациясын (төмөндө келтирилген) кабыл алуу менен ачык жана айкын өкмөттүн принциптерин колдошу керек. Бул Декларацияны кабыл алуунун аркасында өлкөлөр “ачык өкмөттүн жарандардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткен, ошондой эле 21-кылымдын ачык жана кеңири катышууну шарттаган өкмөтүнүн идеалын илгерилеткен глобалдык маданиятты калыптандырууга көмөктөшүү” милдетин мойнуна алышат.

Декларацияны OGP өнөктөштүгүнө мүчө болгон 75 өлкө кабыл алган. OGP өнөктөштүгүнө кошулгусу келген өлкө Декларацияны өзүнүн Ниеттер жөнүндө катында кабыл алуусу керек.